12:58
Всеукраїнська конференція наукових учнівських робіт на юридичну тематику: «Право і закон: погляд 18-»

Шановні друзі!


Юридичний науковий електронний журнал «De Lege Ferenda» запрошує учнів 9-
11 класів до участі у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ НАУКОВИХ УЧНІВСЬКИХ
РОБІТ НА ЮРИДИЧНУ ТЕМАТИКУ: «ПРАВО І ЗАКОН: ПОГЛЯД 18-». 
Переваги участі у конференції:
 це можливість висловити свої власні думки з проблемних питань сучасної 
юриспруденції та зробити перший крок на шляху до становлення себе як юриста;
 усі роботи, надіслані на конференцію, будуть розміщені в осінньому номері
журналу «De Lege Ferenda» та розіслані всім авторам та підписникам журналу;
 автори 5-ти кращих робіт з кожного напрямку та їх наукові керівники будуть 
відзначені дипломами та цінними подарунками (які будуть надіслані на адреси, вказані в 
інформаційному листі про автора за рахунок організатора);
 кожен з партнерів журналу, за підтримки якого проводиться конференція, має 
право на свій розсуд визначати кращі роботи та нагороджувати їх авторів та наукових 
керівників;
 автори кращих робіт та учні, чиї роботи будуть додатково відзначені,
отримають запрошення до (безкоштовної) участі у наукових конференціях та круглих столах, 
які будуть проводитися журналом «De Lege Ferenda» та його партнерами у 2014-2015 
навчальному році; 
 усім учням, які навчаються в 11-ому класі і візьмуть участь у конференції, 
будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей у Національному 
юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, який відбудеться у травні 2015 року,
 кожен учасник безкоштовно отримає номер журналу «De Lege Ferenda», який 
буде присвячений роз’ясненням особливостей вступної кампанії 2015 року та положень 
нового Закон України «Про вищу освіту».

НАПРЯМКИ ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РОБІТ:
 Адміністративне право.
 Екологічне право. Земельне право.
 Історія та теорія держави та права, філософія права.
 Конституційне право. Муніципальне право.
 Кримінальне право.
 Трудове право. Право соціального забезпечення.
 Фінансове право.
 Цивільне право. Сімейне право. Житлове право.
 Інше (тема, що не відповідає вище вказаним напрямкам, але є правовою). 
Форма проведення конференції: заочна.


КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:
 ГО «Асоціація випускників Національного юридичного університету 
імені. Ярослава Мудрого»;
 Ліги студентів АВ «Національного юридичного університету імені. 
Ярослава Мудрого»;
 Першого юридичного радіо «Lawyers FM»;
 ГО «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації»»;
 юридичної фірми «Глобус»;
 Асоціації адвокатів України;

ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ:
1. Роботи, надіслані до редакції, повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше 
в інших друкованих чи електронних виданнях.
2. Редакція приймає до участі у конкурсі лише роботи, які мають такі необхідні 
елементи:
 постановка проблеми; 
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
проблеми і на які спирається автор; 
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів;
 висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
3. Робота повинна бути написана українською чи російською мовою.
4. На першій сторінці роботи слід указати: напрямок, прізвище, ім'я, по батькові автора, 
клас навчання, місце навчання (вирівнювання по правому боку), назву статті 
(великими літерами, вирівнювання по центру, напівжирним).
5. Обсяг роботи у межах від 3 до 5 сторінок, включаючи: малюнки, таблиці, додатки, 
список літератури.
6. Сторінки у роботі не нумеруються.
7. Робота повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for 
Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New 
Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал 1,5; абз. відступ (абзац) – 10 мм; усі 
поля – 20 мм.
8. У роботі не повинно бути переносу слів та макросів.
9. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, малюнки) у тексті статті позначають 
скороченням «Мал.». Малюнки розташовують у тексті статті після посилання на них.
10. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування 
джерел під назвою «Література» і відповідно до стандартів бібліографічного опису 
(див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та 
Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).
Посилання на джерела оформляються по тексту у квадратних дужках із зазначенням 
номерів сторінок у відповідному джерелі. Наприклад, [2, с. 24] або [1, с. 13; 8, с. 23].
Опубліковані матеріали виражають позицію автора, яка може не збігатися з думкою 
редакції журналу. 
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених 
фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ.
Конституційне право. Муніципальне право.
Іванов І.І., учень 10 класу
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1


КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА МОЛОДІ
Метою сучасного розвитку суспільства є утвердження прав людини, забезпечення 
гідних умов її життя, честі і гідності. Ідеї гуманізму, пріоритети загально людських 
цінностей знаходять своє відображення в діяльності сучасних держав найбільш розвинутих 
країн світу, що характеризуються як демократичні, соціально орієнтовні і правові [1, с. 12].
Література:
1. Петров П. П. Реалізація конституційних прав молоді в Україні / П. П. Петров. –
Харків: Цвіт, 2012. – С. 12.


РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЙНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
При сплаті внеску у відділеннях ЗАТ КБ «ПриватБанк» чи за допомогою Приват24 достатньо 
вказати номер рахунку 6762462056838821 та П.І.Б. одержувача: В’юник Максим Вікторович.
Розмір внеску становить 40 гривень.
Призначення платежу: Участь у конференції П.І.Б. (автора роботи).
При сплаті внеску у відділеннях інших банків чи за допомогою електронних систем переказу 
коштів необхідно вказати такі дані:
Банк одержувача: ЗАТ КБ "ПриватБанк"
МФО банка одержувача: 305299
КОД ОКПО банку: 14360570
Рахунок отримувача: 29244825509100
П.І.Б. одержувача: В’юник Максим Вікторович
Призначення платежу: Для поповнення картки 6762462056838821, В’юник Максим 
Вікторович. Участь у конференції П.І.Б. (автора роботи).
Участь осіб, що навчаються в інтернатах, безкоштовна!


УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ:
Для допуску роботи до участі Конференції учнівських наукових робіт до 9 листопада
2014 року (включно) до редакції журналу на електронну пошту
(de.lege.ferenda.ua@gmail.com) необхідно надіслати:
 учнівську наукову роботу, обов’язково оформлену відповідно до вказаних 
вимог; 
 інформаційну довідку про автора та наукового керівника (вчителя, викладача) 
див. Інформаційна довідка. 
 відскановану (сфотографовану) рецензію (рекомендацію) наукового керівника
про актуальність досліджуваної теми та допуск до публікації;
 відскановане (сфотографоване) підтвердження оплати коштів публікаційного 
та організаційного внеску.Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._робота, 
Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._внесок.
Авторські примірники юридичного наукового електронного журналу «De Lege
Ferenda» будуть направлені на електронні адреси, вказані в інформаційних довідках, не 
пізніше ніж через 15 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
P.S. Нормативно-правові акти, розміщені у журналі, є неофіційною інформацією. 
Передрук матеріалів, надрукованих у журналі, можливий лише з посиланням на 
журнал.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Координатор проведення Конференції - В'юник Марина Сергіївна.
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, каб. 116.
e-mail: de.lege.ferenda.ua@gmail.com
тел. +38 (098) 351-99-69 (дзвінки приймаються з 10.00 год. до 20.00 год.).
Сторінка конференції в соціальній мережі: www.vk.com/dlfukraine

Views: 874 | Added by: F0b0s | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]