17:36
Анкетування про якість освітніх та управлінських процесів серед педагогічних працівників

Звіт та аналіз по анкетуванню про якість освітніх та управлінських процесів серед педагогічних працівників

 

Вчителі цілком і переважно задоволені умовами праці в школі. 100% відповіли позитивно на це питання.

І мотиваційними заходами, які практикуються в ліцеї, також незадоволених нема.

Але, все-таке, матеріально-технічне забезпечення не всіх задовольняє.

Біля 30% вчителів вважає, що в ліцеї створено всі умови для співпраці, а решта 70% вважає, що загалом так, але співпраця переважно є ситуативною. На основі цих даних можна зробити наступний висновок: психологічний клімат ліцею сприяє співпраці педагогів.

Професійний  розвиток та підвищення професійної кваліфікації педагогів відбувається  переважно через онлайн курси (77,7%) та через курси ЛОІППО (100%). Самоосвітою займаються  88% вчителів. В школі створено всі умови для підвищення кваліфікації чергової та позачергової атестації - так вважає  96% всіх опитаних.

 100%  вчителів вважають, що немає жодних перешкод для професійного  розвитку. Проте, на думку 20% вчителів недостатня матеріально-технічна база не сприяє їхньому професійному розвитку. 

Під час розроблення календарно-тематичного планування педагоги в більшості використовують рекомендації МОН. Запропоновані взірці  зразки використовують  77%  вчителів, на власний досвід опираються  66% опитаних. Використовується також  досвід своїх колег (55%).  

Педагоги постійно надають підтримку у навчанні учням. Це і індивідуальна робота, консультації,  пояснення домашнього навчання, онлайн-консультації. Для оцінювання роботи учнів вчителі використовують різні форми: поточне (80%), підсумкове (80%), взаємно оцінювання (53%), самооцінювання (53%).

Критерії оцінювання використовують ті, що рекомендує МОН, але адаптують до умов роботи в ліцеї (66,7%), виключно використовують рекомендації МОН 33,3%.

З критеріями оцінювання вчителі ознайомлюють учнів самостійно і постійно на уроках (85%), частина 31% - на початку навчального року.

Педагоги спостерігають особистий поступ учнів у повсякденній праці завдяки своєму досвіду і заохочують їх до навчання та розвитку.

Для того, щоб запобігти випадкам порушень академічної доброчесності серед учнів школи 66% вчителів проводить бесіди, 4% знайомить учнів з основами авторського права. Але найдієвішим в цій ситуації є створення таких умов, які унеможливлюють списування, плагіат тощо, і близько 30% вчителів якраз на уроках дають такі завдання. 

Власний педагогічний досвід педагоги поширюють у матеріалах або виступах на педрадах та професійних методоб’єднаннях (22,5%), у професійних спільнотах (22%), публікації на сайті-школи (22%). Проте, 55% опитаних не мають оприлюднених матеріалів, а 1% не мають бажання ділитись своїм досвідом.

Комунікація з батьками відбувається через індивідуальне спілкування, або через батьківські збори. Використовуються і такі форми як НІТ, Viber, телефонні розмови, через електронний щоденник.

Умови організації харчування задовольняють 22% вчителів, ще 55% переважно задовольняють, 22% не харчуються зовсім в їдальні, а третина не задоволена умовами харчування.

Всі 100% вчителів знають, що в школі розроблено правила поведінки і учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та дотримуються переважно цих правил.

56% вчителів протягом   останнього часу не отримували жодного повідомлення про булінг від учнів, а майже 11% отримували декілька повідомлень.

89% вчителів не бачить і не зустрічалась з мобінгом, 11% відповіли, що випадки булінгу на робочому місці траплялися декілька разів за останній рік.

 

78% вчителів не відчували на собі мобінг взагалі, а 22% від керівника закладу.

У школі завжди реагують на звернення, щодо  випадків мобінгу – 11%, 33%, що таких випадків не було вважають - 44%.

 

В ліцеї проводиться просвітницька робота за участі відповідних служб з метою запобігання булінгу та мобінгу 55% відповіли, що так. 22% проводиться, але рідко.

Педагоги беруть участь в розробленні документів, таких як стратегія розвитку ліцею – 22%, різний план роботи – 33%, правила внутрішнього розпорядку – 44%, освітньої  програма ліцею 11%. Проте 22% відповіли, що не брали участь в розроблені жодного документу.

Діяльність педагогічної ради ліцею вчителі оцінюють позитивно. Більшість опитаних відповіли, що педагогічна рада працює позитивно, функціонує систематично.

В ліцеї проводяться навчання та інструктажі з охорони праці – 89%, виключно інструктажі – 11%. 

Розроблено алгоритм дії у разі нещасного випадку з учасниками освітнього процесу і всі працівники дотримуються його у разі нещасного випадку – так вважає 100% опитаних.

Майже, 66% опитаних відповіли, що в ліцеї проводяться інформаційні та освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції, і лише 33% що такі заходи не проводяться.

З вище викладеного випливає, що всім учасникам навчального процесу необхідно більш активно включатись в роботу по реалізації піднятих в анкеті питань. Адміністрації закладу освіти налагоджувати тіснішу комунікацію з всіма учасниками освітнього процесу, зокрема педагогічними працівниками. Налагоджувати більш тісну співпрацю з профспілкою вчителів.

Views: 82 | Added by: F0b0s | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]